Silkeborg

Silkeborg

Persondata

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondatalov i kraft.

Den nye lov handler om, hvornår og hvordan personoplysninger må behandles.

I forbindelse med administration af dit lejemål, er det nødvendigt at Silkeborg Boligselskab behandler personlige oplysninger om dig.
Silkeborg Boligselskab behandler kun oplysninger, der er nødvendige for at udføre vores arbejde.

Har du konkrete spørgsmål er du velkommen til at kontakte udlejningschef Marianne Engelbrekt på tlf. 87224454 eller mail: mep@silkeborgboligselskab.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i vores politikker og vejledninger ved at følge linkene herunder:

Du har også muligheden for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet.