Silkeborg

Silkeborg

Betaling af husleje

Du skal betale din husleje hver måned. Hos Silkeborg Boligselskab opkræves husleje forud og den skal betales senest den første hverdag i måneden.

Lovgivningen bestemmer, at ingen må tjene på almene boliger. Huslejen fastsættes således, at den dækker det, det koster at drive afdelingen.