Silkeborg

Silkeborg

Istandsættelse ved fraflytning

Du skal aflevere boligen i mindst samme stand, som ved din overtagelse.

Du må gerne forbedre boligen, men er der misligholdelse, skal det udbedres i forbindelse med din fraflytning. Misligholdelse kan eksempelvis være:

  • Huller og ridser i døre.
  • Ødelagt inventar.
  • Malerarbejde der ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.
  • Ridsede gulve og lakering der er slidt af.
  • Mærker/skjolder efter potteplanter.

Du hæfter ikke for istandsættelse af køkkenelementer og badeværelseselementer, forårsaget af almindelig slid og ælde. Hvis der skal foretages istandsættelse, vælger boligorganisationen hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet.

Har du valgt selv at istandsætte før boligen bliver synet, vælger du selv hvem der skal udføre arbejdet.

Du må gerne lave en aftale med den nye lejer om at overtage f.eks. gardiner, en sådan aftale skal underskrives af begge parter og afleveres til boligorganisationen inden syn af boligen.