Silkeborg

Silkeborg

Organisationsens struktur

SB består af en hovedforening, 55 boligafdelinger og en tømrerafdeling. Hver afdeling er
en selvstændig økonomisk enhed, og for hver enkelt afdeling udarbejdes der budget og regnskab.
SB skal bygge og administrere til kostpriser – det vil sige, at der ikke skal være en fortjeneste. SB er opbygget således:


• Et repræsentantskab
• En organisationsbestyrelse
• Et antal afdelingsbestyrelser