Silkeborg

Silkeborg

Om os

Silkeborg Boligselskab (SB) er en almen boligorganisation, som blev stiftet den 27. maj 1947 af lokale håndværksmestre, en arkitekt og en landsretssagfører.

I 1974 blev SB omdannet til en andelsboligforening, hvorved beboerne overtog ledelsen af selskabet.

Iflg. vedtægterne er det SB’s formål at opføre, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri, i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Vore vedtægter er godkendt af Silkeborg Kommune, der også fører tilsyn med SB.
SB har i dag 1802 almene boliger fordelt på ungdomsboliger, boliger til handicappede, familieboliger, seniorboliger og ældreboliger.

Vort slogan har i mange år været ”Bo godt så Silkeborg Boligselskab”, hvilket vi fortsat bestræber os på at leve op til.