Silkeborg

Silkeborg

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er vor øverste myndighed, som består af organisationsbestyrelsen og afdelingernes repræsentanter.

Repræsentantskabet træffer beslutning om byggepolitik, væsentlige forandringer, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskaber og godkendelse af vedtægter.

Repræsentantskabsmøder afholdes 1 gang om året – i maj måned. På det dette møde vælges organisationsbestyrelsesmedlemmer.