Silkeborg

Silkeborg

Ventelisten

For at blive optaget på den fælles venteliste, skal du betale 200 kr. og være fyldt 15 år.

En gang årligt betaler du et ajourføringsgebyr på 140 kr. for at beholde muligheden for at kunne søge en bolig.

Har du en bolig – og har haft den samme bolig i 2 år – kan du komme på oprykningsventelisten. Det koster et ekstra årligt gebyr på kr. 150,00

Ventelisten til studieboliger er gratis.

Når du er oprettet som bruger på boligsilkeborg.dk, og din betaling er registreret, kan du skrive dig op til alle de boliger, som du ønsker at søge.

Når du modtager tilbud, er det vigtigt at du svarer inden for tidsfristen, ellers sættes din ansøgning i bero. Ønsker du ikke boligen og siger nej til et boligtilbud, får det ingen indflydelse for din placering på ventelisten.

Glemmer du at svare inden for tidsfristen, får det ingen betydning for din placering på ventelisten, du kan blot risikere at miste nogle tilbud.