Silkeborg

Silkeborg

Råderetsregler

Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver de lejere som har lyst til at forbedre eller ændre deres almene bolig, mulighed for det. Om der er små justeringer eller store ændringer, der skal til for at gøre boligen ideel for lejeren, er op til den enkelte.

Råderetten giver nu lejeren i en almen bolig:

  • Større frihed til at bestemme over egen bolig
  • Flere muligheder for at præge boligen efter egne ønsker og behov

Der er tre typer af råderet - den individueller råderet, den kollektive råderet og installationsretten.

Læs mere i pjecen ”Råderetten – og andre muligheder for forbedringer af boligen”.

Pjecen finde du her: www.bl.dk