Silkeborg

Silkeborg

Tildelingsregler

For alle boliger i Boligsilkeborg gælder, at ansøgere til en bolig deles op i tre grupper:


1. Ansøgere der bor i afdelingen
2. Ansøgere der bor i andre afdelinger, i det aktuelle selskab
3. Ansøgere der bor i en afdeling i de andre selskaber i BoligSilkeborg
4. Øvrige

I hver gruppe er det personen, som har den ældste anciennitet der står først på ventelisten. Anciennitet er udtryk for hvor længe du har stået på ventelisten. Jo mere anciennitet, des bedre placering på ventelisten.         

Du skal betale gebyret hvert år for at bevare din anciennitet. Hvis du ikke betaler det årlige gebyr til tiden, bliver du slettet af ventelisten og du mister din optjente anciennitet.

For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1, 2 og 3 skal du have boet mindst 2 år i din nuværende bolig.

OP OG NED PÅ VENTELISTEN
Din aktuelle plads i køen til en bolig afhænger af dem, der står foran dig: Om de står søgende til en ny bolig eller står i bero. Det skifter hele tiden, og du kan derfor både rykke op og ned på ventelisten.

Udlejning af vores seniorbofællesskaber, sker efter særlige regler. Du kan læse mere under Vores afdelinger – seniorboliger.
Pleje og ældreboliger visiteres fra Silkeborg kommune.