Silkeborg

Silkeborg

Retningslinjer for opvaskemaskine

 

Hvem betaler?

Det er lejers eget ansvar at etablere og afholde alle udgifter til fx montering, demontering og klargøring til opvaskemaskine.

Hvad med køkkenskabet?

Køkkenskabet som fjernes ved etablering af opvasker, overdrages til afdelingens vicevært. Viceværten sørger for at skabet bortskaffes og han har mulighed for at gemme fx låger, hængsler eller lignende til senere reparationer i afdelingen.

Fraflytning?

Ved fraflytning er det lejers eget ansvar at bortskaffe, eller på eget initiativ sælge opvaskeren til den næste lejer. Evt. salg er boligselskabet uvedkommende.

Hvis opvaskemaskinen ikke er fjernet ved syn, afholder fraflytter bortskaffelse, medmindre der foreligger en skriftlig overdragelse mellem ind- og fraflytter. Er dette tilfældet skal dokumentationen gemmes i indflytters sagsmappe. 

Det er ind- og fraflytters eget ansvar at have dokumenteret overdragelsen med underskrift.

Ovenstående kan fremstå omstændigt for lejer, men er nødvendigt for at afdelingen ikke overtager vedligeholdelsen af opvaskemaskinen.

Indflytning?

Hvis et lejemål mangler ét køkkenskab fordi den tidligere lejer havde opvasker, genetableres skabsinventaret ikke.

Hvis der ikke medbringes opvasker, kan hullet anvendes til opbevaring, hvor nogle beboere vælger at lave fx et forhæng.

Tilladelse?

Ønsker du at installere opvaskemaskine skal du indsende en ansøgning. Det gælder også for installation af vaskemaskine og tørretumbler. 

Blanketten finder du her.