Silkeborg

Valg af el-leverandør

Den 1. marts 2013 trådte nye regler på elforsyningsområdet i kraft. Det medførte at det ikke er boligselskabet der til- og framelder lejerene el.

Du skal derfor selv melde din tilflytning, til det elselskab du vælger.

Du kan læse mere og finde leverandør på elpris.dk