Silkeborg

Silkeborg

Vedligeholdelse i bo perioden

Hvis du ønsker at istandsætte din bolig, har du rimelig frie tøjler.

Der er frit farvevalg på alle malede flader, dog kan der være særlige undtagelser, som vil fremgå af afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Du kan slibe og lakere dine trægulve, dog anbefaler vi, at det udføres af autoriseret håndværker.

Hvis du ønsker at lave mere gennemgribende ændringer i din bolig, f.eks. ombygning af dit køkken, kan du læse mere under råderets regler.

Reglerne for istandsættelse og vedligehold af boligen fremgår af boligorganisationens vedligeholdelsesreglement. Klik her