Silkeborg

Silkeborg

Forslag til afdelingsmøder

Nu er det snart tid til det årlige afdelingsmøde, hvor du har indflydelse på, hvad der skal ske i din afdeling.

Ønsker du at stille et forslag, skal denne blanket udfyldes og indsendes senest 14 dage før afdelingsmødet. Til Silkeborg Boligselskab, Vestergade 91B, 8600 Silkeborg eller pr. mail til info@silkeborgboligselskab.dk

  • Formuler forslaget, så man enten kan stemme ja eller nej til det.
  • Begrund dit forslag, det gør det nemmere for dine naboer at forholde sig til forslaget.
  • Beskriv, hvordan forslaget kan finansieres, hvis det har økonomiske konsekvenser for lejerne.
  • Deltag selv i mødet, så du kan uddybe forslaget og svare på evt. afklarende spørgsmål.

Dine oplysninger:
Jeg foreslår:

Forslaget vil blive kopieret i sin oprindelige form og udsendt til de øvrige lejere senest 1 uge før mødet, forslaget offentliggøres også på www.silkeborgboligselskab.dk


Send forslag