Silkeborg

Silkeborg

Indskud og boligstøtte

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale beboerindskud.
Hvis du har svært ved at betale beboerindskuddet, har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene.
Kommunen har pligt til at yde lån, hvis:

 • boligen er taget i brug 1. april 1964 eller senere.
  og du enten
 • Flytter i lejlighed og husstandsindkomsten højst er 219.694 kr. årligt, hvis du ikke har børn.
  eller
 • Flytter i enkeltværelse og husstandsindkomsten højst er 149.083 kr. årligt, hvis du ikke har børn.

Beløbet forhøjes med 38.600 kr. for hvert barn til og med 4 børn.

Kommunen har ikke pligt til at yde lån, hvis:

 • Du har en formue.
 • Din nuværende bolig efter kommunens mening opfylder familiens behov.
 • huslejen er mere end halvdelen af husstandsindkomsten (kommunen skal dog foretage en konkret vurdering.)
 • Du ikke har afviklet gæld på et tidligere lån til beboerindskud.

Lånevilkårene
Du skal ikke betale renter og afdrag de første fem år på pligtlån. Derefter begynder tilbagebetalingen, og der lægges 4,5 % på om året i rente. Tilbagebetalingen skal ske på 10 år for lejligheder og højst 5 år for enkeltværelser.
Hvis husstandsindkomsten eller andre væsentlige forhold bliver ændret undervejs, har kommunen mulighed for at ændre på lånevilkårene.

 
Andre lånemuligheder
Kommunen fastsætter selv regler for lån i de tilfælde, hvor den ikke er forpligtet til at yde det. Lån kan ydes som kommunale lån eller som garanti for banklån.


Hvor og hvornår
Lån ydes normalt af den kommune, hvor din nye bolig ligger. Hvis du flytter til en anden kommune, er det i nogle tilfælde din gamle kommune, som skal yde lån. Spørg i din kommune, hvor du skal søge om lånet.
Ansøgning om lån skal ske i forbindelse med indflytningen.

Når du flytte
Når du flytter igen, skal boligselskabet betale indskuddet tilbage til långiveren (minus udgifter til istandsættelse.) Samtidig forfalder en eventuel restgæld på indskudslånet.
Læs mere om lån til beboerindskud på www.borger.dk

 

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen, som du kan søge, hvis du bor til leje.
Klik på linkene og læs mere om reglerne for at få boligstøtte, hvis du er:

 • lejer og ikke får pension
 • folkepensionist
 • førtidspensionist
 • Studerende


Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?
Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få kommer f.eks. an på

 • din husleje
 • hvor stor din bolig er
 • hvor mange I bor sammen
 • hvor stor en indkomst du har


Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte: Klik her og beregn din boligstøtte på www.borger.dk

Har du ikke mulighed for at indsende din ansøgning elektronisk, direkte på www.borger.dk, kan du hente en afsøgnings blanket ved at klikke her.