Silkeborg

Silkeborg

Forbrugsregnskaber

Foruden din månedlige leje, skal du typisk betale a conto for forbrug af el, vand og varme. Hver måned kan du blive opkrævet, hvad der svarer til 1/12 af dit forventede årsforbrug. Forventes forbruget at stige, kan der varsles en forhøjelse af a conto betalingen.

Når regnskabsåret er slut, skal der aflægges regnskab. Har du betalt for meget a conto, skal det overskydende beløb betales tilbage til dig. Du skal have pengene sammen med den første lejeopkrævning, efter at regnskabet er sendt. 

Har du betalt for lidt a conto, skal du betale resten til boligorganisationen. Beløbet kan tidligst opkræves en måned efter, at regnskabet er sendt ud. Overstiger beløbet 500,00 kr. deles den ud over 3 måneder.

Skæringsdatoen for forbrugsregnskabet står i din lejekontrakt.

I henhold til lovgivningen skal du modtage dit forbrugsregnskab senest fire måneder efter skæringsdatoen eller tre måneder efter årsafregningen er modtaget fra leverandøren.

Ved uenighed

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, har du seks uger fra modtagelsen af regnskabet til at gøre indsigelse. Din indsigelse skal være skriftligt begrundet.  

Klageblanket. Klik her

Fastholdes forbrugsregnskabet, og er du stadig ikke enig, skal boligorganisationen senest 12 uger efter udsendelse af forbrugsregnskabet indbringe sagen for beboerklagenævnet.

Betaler du for forbrug direkte til leverandøren, er det ikke boligorganisationen der udarbejder forbrugsregnskabet.

Forbrug er en pengepligtig ydelse og misligholder du din betalings forpligtigelse, kan lejemålet ophæves.