Silkeborg

Aflæsning af målere

I forbindelse med din frigørelse fra lejemålet vil viceværten aflæse dine målere.
Du hæfter for forbruget indtil din frigørelsesdato, hvilket ikke er den dag, boligen bliver synet.
Aflæsningstallene sendes til forsyningsselskaberne, så der i forbindelse med årsregnskabet kan sendes en opgørelse til dig.