Silkeborg

Opsigelse

Hvis du vil opsige din bolig, skal du udfylde en opsigelsesblanket og indsende den til Silkeborg boligselskab, på mail eller pr. brev. Du skal være opmærksom på at opsigelsen skal underskrives.

Det fremgår af din lejekontrakt, hvor lang tid du hæfter for lejemålet.

Du skal fraflytte boligen 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så boligen kan istandsættes til den nye lejer. Du skal betale leje i istandsættelsesperioden.

Opsigelsesfrister:

  • Familieboliger har 3 måneder frem til den 1. eller 15 i måneden.
  • Seniorboliger har 3 måneder frem til den 1. eller 15 i måneden.
  • Ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse frem til den 1. eller 15 i en måned.
  • Ældre -/ Plejeboliger har 1 måneds opsigelse frem til den 1. eller 15. i en måned.

Hent opsigelsesblanket klik her.

Har du effekter f.eks. tæpper, gardiner, opvaskemaskine som ny lejere ønsker at overtage, skal du udfylde en overtagelseserklæring. Erklæringen skal forevises ved syn af boligen. 

Boligorganisationen overtager ikke vedligehold af disse effekter.

Vær opmærksom på, at selv om indflytter køber indbo af fraflytter, skal alt indbo være fjernet fra lejligheden ved syn. (Gælder ikke for opvaskemaskine)

Overtagelseserklæringen fremsendes sammen med opsigelsesanerkendelsen.