Silkeborg

Silkeborg

Overordnet målsætning

Silkeborg Boligselskab (SB) har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

SB kan derudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen
af disse eller som er baseret på den viden, SB har oparbejdet.

Det er SB’s mål, at der i alle afdelinger vælges en afdelingsbestyrelse/beboerrepræsentanter til at varetage beboernes interesser.

Afdelingsbestyrelsen/beboerrepræsentanternes arbejde skal støttes mest muligt af organisationsbestyrelsen og administrationen gennem information, åbenhed og indflydelse, så afdelingsbestyrelsen/beboerrepræsentanterne kan arbejde effektivt og fremme afdelingens og beboernes interesser.

Afdelingsbestyrelsen/beboerrepræsentanterne skal gennem samarbejde med organisationsbestyrelsen og administrationen opnå stor indsigt i og indflydelse på afdelings drift og budget.

Det er SB’s mål, at vore boliger fremtræder vel vedligeholdte, og der skabes rammer for et godt liv, hvor beboerne trives.
SB fører en politik, således man har et veluddannet og engageret personale med mulighed for personlig udvikling.

Værdigrundlag:

Troværdighed

  • Vi står ved det, vi gør.
  • Beboerne kan stole på det, vi siger.
  • Beboerne kan have tillid til os.

Åbenhed

  • Information indgår som en meget vigtig del af hverdagen, og derfor skal åbenhed i forhold til beboere, boligsøgende, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere fremmes mest  muligt.

Tryghed og respekt

  • Alle skal have en god og ordentlig behandling. Vi skal sikre rummelighed og give plads til forskellighed. Vi skal respektere andre menneskers livsværdier, meninger og erfaringer.

Effektivitet

  • Vi skal yde den mest effektive og bedst mulige service.
  • Beboerne skal være i centrum for vore handlinger.
  • Vi skal engagere os fagligt og personligt, og vi stræber efter at kunne gøre en forskel.

Helhed

  • Vi ønsker at skabe de bedste rammer for vore beboere, og derfor vil vi løbende udarbejde/ajourføre vort målsætningsprogram.

Vedtaget i bestyrelsen den 22. november 2010