Silkeborg

Silkeborg

Beboerdemokrati

De fleste boligafdelinger i Silkeborg Boligselskab har en afdelingsbestyrelse. De varetager beboernes interesser og er bindeled mellem beboerne og administrationen.

Hvert år i september måned afholdes afdelingsmøder, det er vigtigt at møde op og give sin stemme i forhold til, hvordan afdelingen skal udvikle sig fremadrettet.

Det er også på afdelingsmødet, hvor at:

  • der bliver valgt medlemmer til bestyrelser i hver afdeling
  • budgetterne for afdelingen bliver godkendt
  • afdelingens beboere skal stille forslag og tage stilling til alle indkomne forslag

”Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en styreform, hvor beboerne kan få afgørende indflydelse, hvilket er helt unikt. Det gælder faktisk i alle forhold vedrørende boligorganisationer og de enkelte afdelinger ”

Læs mere om beboerdemokratiet, på BL hjemmeside bl.dk

Pjecen om at være ny i afdelingsbestyrelsen finder du her. Klik her.