Silkeborg

Silkeborg

Genvalg, nyvalg og store beslutninger

På vores repræsentantskabsmøde den 19. april 2023 var der genvalg til hovedbestyrelsen!

24.04.2023

Herdis Pedersen der blev valgt som ny formand i oktober 2022, blev genvalgt for en 2-årig periode. Og både Inger Jensen og Ulrik Kragelund blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlemmer de næste 2 år.

Til gengæld var der nyvalg på førstesuppleantposten der gik til Bent Frederiksen, mens Henrik Green Petersen blev valgt som 2. suppleant.

Der blev også taget nogle store beslutninger på årets repræsentantskabsmøde. Det blev besluttet at butikscentret ved Egeparken skal udmatrikuleres, så det kan blive moderniseret og udvidet med flere almene boliger. Både afdelingens beboere og nu også repræsentantskabet har stemt for dette.

Desuden blev det besluttet at demenscenter Skovly, Bryrup skal sælges til Silkeborg Kommune, der ønsker at omdanne Skovly og plejecenter Birkebo til et nyt fælles demensplejecenter.