Silkeborg

Silkeborg

Fællesmøde

Den 14. november 2023 blev der afholdt fællesmøde for alle folkevalgte. Vi har tidligere år inviteret til et informationsmøde/kursus for nyvalgte beboerrepræsentanter, men i år besluttede vi, at alle skulle inviteres.

11.12.2023

Fællesmøde


Og sikke en opbakning - 122 repræsentanter og suppleanter var tilmeldt, og deltog aktiv i de forskellige debatter.

Vi havde fokus på fremtidens boformer, hvor vi havde inviteret Jørgen Lægdsgaard fra Seniorrådet i Silkeborg Kommune, til at komme og fortælle om seniorbofælleskaber.
Der bliver flere og flere enlige, og ensomhed er et voksende problem. Behovet for en boform, hvor man kan være sammen og stadig have sin helt egen bolig er bestemt noget vi skal have mere fokus på i fremtiden.

Vi udfordrede også med tips en 13ér. Det gav anledning til mange sjove samtaler.

Direktør Christian Højholt gennemgik også beboerrepræsentanternes 5 bud:

•At træffe beslutninger og planlægge – ikke administrere
•At varetage beboernes interesse – alle beboeres!
•At være kontaktled til hovedbestyrelsen og administrationen
•At fungere som iværksætter – f.eks. Af aktiviteter i afdelingen – og ikke udføre alle de praktiske opgaver selv
•At være lydhør over for beboeres holdninger og meninger, og inddrage dem på afdelingsmøderne

Hvorefter der var tid til at tale hen over bordene, om hvorfor man har valgt at være repræsentant i sin afdeling. 
Til slut var der tid til, at se ind i krystalkuglen på de emner vi skal have fokus på i fremtiden - her kan nævnes biodiversitet, solenergi, nybyggeri, afdelingssammenlægning og hvordan bliver vi endnu bedre?

En stor tak til alle deltagere, og vi håber at ser jer igen til kommende arrangementer.