Silkeborg

Silkeborg

Ekstraordinært repræsentantsskabsmøde

Da formand for Silkeborg Boligselskab Bente Nielsen har meddelt, at hun flytter fra kommunen og derfor ikke længere kan være formand indkaldes herved til (I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2,)

14.09.2022