Silkeborg

Digitalisering

Digitalisering går i sin enkelthed ud på at opmåle alle vores ejendomme for, at kunne sende istandsættelsesarbejder i forbindelse med fraflytninger i udbud. Et udbud der gerne skulle give en besparelse for afdelingerne og den enkelte fraflytter.

Første step er selve opmålingen. Eseebase har fået udleveret alle vores originale bygningstegninger. De er desværre ikke helt fyldestgørende og en fysisk opmåling i enkelte lejemål er derfor nødvendig. Denne proces er i fuld gang, og flere af vores beboere har allerede haft besøg.

Opmålingen foretages af Alen Hamzic og Martin Halskov

Når alle data er indsamlet, udarbejdes udbudsmateriale der forhåbentlig ender med at, Silkeborg Boligselskab kan indgå nogle gode rammeaftaler.

En del af digitaliseringsprocessen betyder også, at vi vil få et opdateret tegningsmateriale i digital form. Plantegninger i 2D og 3D der kan vises på hjemmesiden, og oversigts planer der kan bruges ved udarbejdelse af langtidsplaner for drift og vedligehold.

Et resultat af digitaliseringen er også, at vi fremover kan udføre elektronisk syn ved ind- og fraflytninger. Elektronisk syn gør synet papirløst og foregår med en tablet. Synsrapporten laves online ligesom rekvirering af håndværkere til istandsættelse sker ved afslutning af synet.

Brugen af elektronisk syn giver tidsbesparelse i administrationen og gør, at fraflytter umiddelbart efter syn af boligen kan få et overslag over de evt. istandsættelsesarbejder der skal iværksættes i forbindelse med fraflytningen.

Ønsker du at læse mere om Eseebase og digitalisering Klik her.

 Silkeborg Boligselskabs direktør René Skau Björnsson ser frem til at arbejdet med digitaliseringen går i gang og udtaler: