Silkeborg

Silkeborg

Nye ejendomsvurderinger

De nye ejendomsvurderinger fylder i medierne, fordi der er åbenlyse fejlskud. Det giver utryghed for store huslejestigninger, når vurderingerne af de almene boliger kommer.

21.09.2023

Vurderingsstyrelsen har udsendt 1,7 millioner foreløbige ejendomsvurderinger til de private boligejere i landet. Nogle af de vurderinger rammer helt skævt, og det har skabt mere utryghed om de fremtidige ejendomsskatter og boligudgifter.

”Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne. Vi har haft store stigninger i energipriserne. Høj inflation. De kommende ejendomsvurderinger må ikke skabe yderligere usikkerhed om boligudgifterne,” siger administrerende direktør hos BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen.

Huslejerne i den almene sektor skal som bekendt dække omkostningerne. Det betyder også, at en krone ekstra i ejendomsskatter betyder en krone ekstra i husleje for beoerne.

Vurderingsstyrelsen forventes at udsende vurderinger af erhvervsejendomme – og hertil hører de almene boliger – om to års tid. Der arbejdes fortsat i Skatteministeriet og Vurderingsstyrelsen med at finde en brugbar model.

”Meget peger i retning af, at vurderingerne af erhvervsejendommene kommer til at tage afsæt i vurderingerne af ejerboliger. Dermed er der risiko for, at dårligdommene fra ejerboligvurderingerne bringes videre. Men det må absolut forhindres,” lyder det fra Bent Madsen.

Vurderingsstyrelsen har i det forløbne år foretaget en omvurdering af almene plejeboliger, fordi der skete en ændring af det kommunale serviceareal. I det konkrete tilfælde steg ejendomsvurderingen med en faktor 25.

”Når et boligselskab modtager en sådan omvurdering, så giver det både anledning til hovedrysten og utryghed. For en ekstra regning til ejendomsskat rammer jo direkte de ældres husleje. Og det giver bange anelser om de kommende vurderinger for hele den almene sektor,” siger Bent Madsen.  

Derfor slår BL’s direktør også fast, at der må sættes alle kræfter ind på at bringe orden på vurderingssystemet, så udsendelsen af erhvervsvurderinger om et års tid ikke fører til et kaos af usikkerhed om huslejen i den almene sektor.

I forbindelse med skatteaftalen i 2017 forudså BL, at der i indfasningen af det nye ejendomsskattesystem over 20 år frem til 2040 kunne ske en forøgelse af den almene sektors ejendomsskattebetaling på måske 2,5 milliarder kroner.

”Vi havde held til at sikre et loft i skatteaftalen, så den almene sektors ejendomsskatter maksimalt må stige med 600 millioner kroner (i 2017-niveau) frem mod 2040. Vi vil løbende holde øje med, at aftalen om dette loft overholdes,” konstaterer Bent Madsen.

Artikel fra fagbladet boligen.