Silkeborg

Silkeborg

Ny strategi for Silkeborg boligselskab vedtaget

På det netop afholdte repræsentantskabsmøde blev et nyt visionsoplæg vedtaget.

02.05.2022

Beboere og hovedbestyrelse har over en længere periode arbejdet med de nye visioner, og det færdige arbejde blev præsenteret på mødet.

Det nye visionsoplæg blev præsenteret her i 75 året for boligselskabets etablering, og formand Bente Nielsen er glad for at det nye oplæg kan bruges de næste 75 år. Oplægget fokuserer på 5 områder, som boligselskabet skal arbejde efter de kommende år.

De 5 områder er: Synlighed, stærkt beboerdemokrati, god arbejdsplads, CO2-neutral og fremtidens boliger.

Det har været vigtigt, at det ikke blev for teksttungt, for der kan skrives rigtig meget om alle emner, og alle i udvalget havde mange holdninger og ideer.

Bente Nielsen udtaler: ”det har været vigtigt for os, at være til at arbejde med, så det ikke bliver for ’stift’ i en verden under forandring. Alt for mange visionsoplæg er for diffuse. Men

jeg synes vi har nået en fin balance, og er meget tilfreds med resultatet.”

 

Du kan finde hele oplægget her