Silkeborg

Musik binder os sammen

Silkeborg Boligselskab har afholdt 11 koncerter sammen med De go´ gamle.

17.06.2021

I kølvandet på nedlukningen af landet, havde BL afsat en pulje penge, hvor boligselskaberne kunne søger midler til afholdelse af arrangementer, til bekæmpelse af ensomhed.

Silkeborg Boligselskab sendte en ansøgning til projekt musik binder os sammen. Vi fik bevilliget 32.000 kr. Arrangementerne var for alle vores beboere og lokalsamfundet. 

11 koncerter blev planlagt i samarbejde med De gó gamle - 3 modne musikere, der turnere rundt i deres campingvogn.

Målet var, at når rundt i alle de lokalområder hvor vi har boliger.

Den første koncert blev afholdt ved administrationen på Vestergade - her var der mødt beboere op fra flere afdelinger, og der blev hygget med musik, kaffe og kage.

Herefter gik turen til Egeparken, desværre var vejret ikke helt med os og det afholdt helt sikkert flere fra at møde op. Men i læ under det opsatte telt, blev det alligevel til en hyggelig times musik.

Turen gik til Bryrup hvor den tredje koncert skulle afholdes - her vil jeg gerne benytte lejligheden til, at rose personalet fra dementcentret Skovly, de havde taget flere af beboere med og de sang med og skabte glæde omkring sig. Beboerne fra Egelyvej var også alle mødt op og flere beboere fra byen havde taget turen til byens udkant.

Samme dag skulle der også afholdes koncert i Them, her havde vi fået tilladelse til at holde koncerten på torvet ved Brugsen. Her var stemningen også rigtig god, og ud over dem der havde afsat tid til, at høre hele koncerten var der også mange handlende der stoppede op for, at høre et nummer eller to.

Den 10. juni 2021 skulle der holdes koncert i Gjern og Sorring, desværre havde vi i Gjern ikke fået spredt budskabet godt nok, så det blev en meget intim koncert.

Sorring var derimod klar til musik og dans. Her blev der hygget i stor stil i den bagende sol, flere benyttede også muligheden til at få støvet dansetrinene af:)

Efter nogle dages hvil, var vi igen på farten. Campingvognen blev koblet fra ved Virklund plejecenter og der blev serveret kaffe og kage for byen borgere.

Vi er nu nået til koncert nr. 8 og første stop på dagen blev på Falstersgade. Her var opbakningen rigtig stor bland afdelingens beboere og flere fra nabo ejendommene kom også forbi. Efter hurtig og effektiv ned pakning kørte vi til Sejs plejecenter - og jeg skal love for, at de var klar til koncert. 45 personer have en skøn eftermiddag i solen og en enkelt svingom blev det også til.

Den 17. juni 2021 kørte vi til Kragelund hvor vi havde lånt græsplænen ved plejecentret. Det blev en varm omgang og eftermiddags kaffen blev udskiftet med flotte kolde drinks lavet og serveret af personalet på plejecentret - super flot.

Sidste koncert skulle holdes på Århusbakken. Her var fremmødet rigtig flot og det var en super koncert, 3 ekstra numre skulle der til før der kunne takkes af og pakkes ned.

Det har været en rigtig sjov oplevelse og mere end 300 personer har fået en dejlig oplevelse med musik og sammenværd. Stor tak til BL Danmarks Almene Boliger, der har gjort det muligt og De gó gamle for en masse gode koncerter.