Silkeborg

Genvalg til formanden

På repræsentantskabsmødet i Silkeborg Boligselskab der blev afholdt mandag aften på medborgerhuset, blev Bente Nielsen genvalgt som formand for hovedbestyrelsen.

14.05.2019

Der var også genvalgt til bestyrelsesmedlemmerne Inger Jensen fra Sorring og Lars Dam fra Silkeborg.

Bente Nielsen kunne tidligere på året fejre sit 25 års jubilæum som formand for boligselskabet, og takkede beboerne for markeringen af dagen samt de mange års gode samarbejde.

Der var også tak fra formanden til Silkeborg Byråd for at have sat fremtidens boliger på den politiske dagsorden. Det er vigtigt, at almene boliger tænkes ind overalt hvor der bliver bygget boliger, sagde formanden.