Silkeborg

Standard ordensregler

- Et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø.

Silkeborg Boligselskabs bestyrelse har vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når vi tager hensyn til hinanden. Det skal derfor anbefales, at man gennemlæser reglementet og efterlever det.

Reglementet, som samtidig er råd og anvisninger, er udformet som en opslagsliste, idet de omhandlede emner er anført i alfabetisk rækkefølge. Det er derfor let at finde frem til netop det, man i en given situation ønsker at få kendskab til.

Reglerne tager sigte på, at det skal være rart at bo i Silkeborg Boligselskab samt at holde bebyggelserne og de fælles arealer i god stand.

Alle har en interesse i at holde driftsudgifterne nede, og i den forbindelse vil det være af stor betydning, at vi som forældre husker at vejlede vore børn og foregå dem med et godt eksempel.

Afdelingerne, stor som lille, er et miniaturesamfund. Man er mere eller mindre afhængig af hinanden, og ved fælles hjælp medvirker man til at skabe et godt miljø og atmosfære i sin afdeling.
Det er jo os selv, der som beboere gennem boligafgiften betaler alle udgifter, også for alt det der bare tankeløst ødelægges.

Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i det udleverede ordensreglement, så ret venligst henvendelse til din vicevært eller til selskabets kontor.
 
                                                                                                                                Bestyrelsen


BEMÆRK!
Dette ordensreglement er gældende for alle afdelinger i Silkeborg Boligselskab.

Som følge af afdelingernes egen indflydelse på reglerne, kan der i din afdeling være vedtaget ændringer eller tilføjelser til de generelle regler.
Hvis dette er tilfældet, udleveres disse i indflytningsmappen.

Hvis du har forslag til ændringer af reglerne i din afdeling, ret da henvendelse til afdelingsbestyrelsen/repræsentantskabet.