Silkeborg

Opsigelse af lejemål

Felter med * skal udfyldes

Bolig nr.: (Står på forsiden af lejekontrakten)
Samtidig opsiges: garage/carport/kælderrum/p-plads Ledig pr.
Opsiges af
Navn*: Navn 2:
Gade og nr.*:
Postnr. Og by:
Mail:
Cpr. nr.*: __ Oplyses da vi afregner via Nemkonto
Boligen er fraflyttet, rengjort og klar til syn*: Den
Aftale om fremvisning af boligen kan ske på tlf.*:
Ændringer i boligen

Da lejligheden skal istandsættes efter fraflytning, erklærer jeg mig indforstået med, at boligorganisationen forbeholder sig 14 dage til istandsættelse og at lejen for dette tidsrum fuldt ud påhviler mig.

Ny adresse ( ved samlivsophør oplyses begge adresser )
Gade og nr.*:
Postnr. og by*:
Adresseændring pr:

Ved min underskrift erklærer jeg mig indforstået med følgende regler ved fraflytning:


  • 1. Det lejede afleveres ryddet og hovedrengjort. Mangelfuld rengøring vil blive afhjulpet på fraflytterens regning. Udgift til rengøring efter håndværkere fordeles efter reglerne om fraflytning model A.
  • 2. Syn af lejligheden vil først blive foretaget, når lejligheden er tom.
  • 3. Under henvisning til istandsættelse ved fraflytning – model A – foranstalter foreningen samtlige istandsættelsesarbejder udført, herunder udpegning af håndværkere.
  • 4. Nøgler skal afleveres ved fraflytningssyn, eller afleveres til viceværten. Såfremt vi ikke kan få adgang på synsdagen rekvireres låsesmed. Manglende nøgler skal erstattes.
  • 5. Vaskecylinder, vaskekort m.v. skal ved fraflytning anbringes på køkkenbordet. Manglende cylinder og vaskekort skal erstattes.
  • 6. Beboerindskud/depositum vil blive afregnet over flytteopgørelsen.
  • 7. Endelig afregning af forbrugsregnskaber, kan først finde sted ca. 4 måneder efter at forbrugsåret er afsluttet.
  • 8. For at bibeholde medlemsanciennitet, er det en forudsætning, at der betales et årligt ajourføringsgebyr.

Opsigelsen skal medunderskrives af evt. ægtefælle, også selv om denne ikke er påført lejekontrakten.
Silkeborg, den Underskrift lejer(e)

Udskriv blanket