Silkeborg

Opsigelse af dødsbo

Felter med * skal udfyldes

Bolig nr.: (Står på forsiden af lejekontrakten)
Samtidig opsiges: garage/carport/kælderrum/p-plads Ledig pr. Den
Afdødes navn*:
Gade og nr. *:
Postnr. Og by *:
Cpr. nr. *: __
Boligen er fraflyttet, rengjort og klar til syn*: Den
Ændringer i boligen

Da lejligheden skal istandsættes efter fraflytning, erklærer jeg mig indforstået med, at boligorganisationen forbeholder sig 14 dage til istandsættelse og at lejen for dette tidsrum fuldt ud påhviler mig.

Pårørende
Navn *:
Gade og nr. *:
Postnr. og by *:
Relation *:
Mailadresse *:
Telefonnr. til fremvisning *:
Træffes bedst i tidsrummet*:

Ved min underskrift erklærer jeg mig på boets vegne indforstået med følgende regler ved fraflytning:


  • 1. Det lejede afleveres ryddet og hovedrengjort. Mangelfuld rengøring vil blive afhjulpet på fraflytterens regning. Udgift til rengøring efter håndværkere fordeles efter reglerne om fraflytning model A.
  • 2. Syn af lejligheden vil først blive foretaget, når lejligheden er tom.
  • 3. Under henvisning til istandsættelse ved fraflytning – model A – foranstalter foreningen samtlige istandsættelsesarbejder udført, herunder udpegning af håndværkere.
  • 4. Nøgler skal afleveres ved fraflytningssyn, eller afleveres til viceværten. Såfremt vi ikke kan få adgang på synsdagen rekvireres låsesmed. Manglende nøgler skal erstattes.
  • 5. Vaskecylinder, vaskekort m.v. skal ved fraflytning anbringes på køkkenbordet. Manglende cylinder og vaskekort skal erstattes.
  • 6. Husleje m.v. skal betales fortløbende indtil det kontraktmæssige opsigelsestidspunkt, dog ikke udover det tidspunkt, hvor lejligheden er overtaget er overtaget af ny lejer.
  • 7. Beboerindskud/depositium vil blive afregnet over flytteopgørelsen.
  • 8. Endelig afregning af forbrugsregnskaber, kan først finde sted ca. 4 månmeder efter af forbrugsåret er afsluttet.

Silkeborg, den Underskrift pårørende

Udskriv blanket